500 636 900
Nowy Oltaszyn - Wspólna

KLIN WOJSZYCKI

Zielony klin Południa Wrocławia jest jednym z otwartych obszarów, które mają na celu zintensyfikować napływ czystego powietrza do miasta. Teren obejmuje obszar na styku Jagodna i Wojszyc, pomiędzy ul. Buforową, a Smardzowską, o łącznej powierzchni ponad 60ha.

Opracowywana koncepcja zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia, przewiduje na tych terenach, strefy rekreacyjno-sportowe, wypoczynkowe, place zabaw, infrastrukturę kulturalną oraz sportową – siłownie terenowe, ścieżki zdrowia, urządzenia siłowni zewnętrznych itd.

Ścieżki pieszo rowerowe

scroll me

Trasy Rolkowe

Place zabaw

Parki

Parki, łąki, ścieżki zdrowia... wielkie niezabudowane przestrzenie stanowiące płuca Wrocławia, a to wszystko na wyciągnięcie ręki....

Zielony klin Południa Wrocławia

Na terenach Zielonego Klina Wojszyckiego, nie zabraknie nowych nasadzeń parkowych i alejowych, zagospodarowana zostanie całe przestrzeń tych terenów. Utworzone zostaną łąki rekreacyjne, boiska, wieże widokowe oraz park rozrywki.

Planowane są także miejsca na boiska sportowe, hale oraz kryte urządzenia sportowe.

Cały obszar oplatać ma sieć prawie 4km ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek rolkarskich i pumptracków (specjalnie przygotowany tor zbudowany z wielu szybkich zakrętów i muld, który pokonuje się przeważnie rowerem).

PUMPTRACK

siłownie zewnętrzne

Łąki rekreacyjne