Lokalizacja

Wjazd na osiedle znajdować się będzie od ulicy Wrocławskiej.

widok z góry